Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

ΤΈΛΟΣ ΟΙ ΤΡΆΤΕΣ ΑΠΌ 1ΗΣ ΙΟΥΝΊΟΥΗ απαγόρευση της χρήσης μηχανότρατων και βιτζότρατων στην αλιεία θα ισχύσει απαρέγκλιτα από 1ης Ιουνίου, με βάση τις διατάξεις του κοινοτικού κανονισμού για την αλιεία στη Μεσόγειο, καθώς από ελληνικής πλευράς δεν έχει υποβληθεί κανένα σχέδιο για οποιαδήποτε εξαίρεση των δύο αυτών αλιευτικών εργαλείων.

Αυτό υπογράμμισε η Επίτροπος Αλιείας, κ. Μαρία Δαμανάκη, στη διάρκεια των διαδοχικών συναντήσεων που είχε χθες στην Αθήνα με εκπροσώπους αλιευτικών φορέων και οργανώσεων (Εθνική Ένωση Πλοιοκτητών Επαγγελματιών Αλιέων, Πανελλήνια Ένωση Βιντζότρατας, Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας).

Μετά την πάροδο των χρονικών παρεκκλίσεων, που είχαν δοθεί στον κοινοτικό κανονισμό για τη μεσογειακή αλιεία, οι διατάξεις του θα εφαρμοστούν απολύτως από 1.6.2010, επισήμανε η κ. Δαμανάκη, καθώς η υπεραλίευση έχει οδηγήσει τα περισσότερα είδη ψαριών κάτω από τα όρια επιβίωσης, ενώ η Κομισιόν έχει δεσμευτεί ενώπιον του Συμβουλίου υπουργών Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δεν υπάρχουν νομικά περιθώρια ελιγμών, πρόσθεσε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: