Κυριακή, 6 Ιουνίου 2010

Άδεια αλιείας - Adeia alieias

Δείτε τι χρειάζεστε για να αποκτήσετε άδεια αλιείας

Η
ερασιτεχνική άδεια αλιείας του σκάφους μας (Άρθρο 1 του β.δ. 666/1966, ΦΕΚ 160 Α΄) είναι ένα βιβλιάριο το οποίο χορηγείται μετά από σχετική αίτηση στο τοπικό Λιμεναρχείο. Η διάρκεια ισχύος της άδειας είναι δύο χρόνια και ανανεώνεται από το ίδιο Λιμεναρχείο στα τέλη του δεύτερου χρόνου για άλλα δύο χρόνια.
Δικαιολογητικά:

* Έντυπο ατομικής ερασιτεχνικής αδείας αλιείας
* Αίτηση για την εν λόγω άδεια σκάφους.
* Έντυπο ερασιτεχνικής άδειας αλιείας του σκάφους από τη Λιμενική Αρχή αξίας (35€)
* Διπλότυπο είσπραξης από Δ.Ο.Υ. ποσού αναλόγως της ιπποδυνάμεως μηχανής, η οποία υπολογίζεται για τα κωπήλατα και για μηχανοκίνητα με ιπποδύναμη έως δέκα (10) ίππους στα 29,35 € στον Κ.Α.Ε. 1259 και για κάθε ίππο παραπάνω 1,47 €.
* Αποδεικτικό Είσπραξης Λιμενικής Αρχής τριών ευρώ (03€) υπέρ ΜΤΝ.
* Αποδεικτικό Είσπραξης Λιμενικής Αρχής οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (08,50€) υπέρ ΕΚΟΕΜΝ.
* Φωτογραφία τύπου ταυτότητος ιδιοκτήτη.
* Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας ενδιαφερομένου.
* Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ενδιαφερομένου.
* Αυτοπρόσωπη παρουσία ή ετέρου ατόμου με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Υπηρεσία.


ΣΤΟΠ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ανανέωση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας σκάφους
Δικαιολογητικά:

* Διπλότυπο είσπραξης Δημόσιου Ταμείου 14,67 €.
* Προσκόμιση ερασιτεχνικής ατομικής άδειας αλιείας ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών.
* Τριπλότυπο ΜΤΝ τριών ευρώ (03) €.
* Τετραπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ πέντε ευρω (05) €.
* Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών.
* Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών.
* Αυτοπρόσωπη παρουσία ή ετέρου ατόμου με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Υπηρεσία.

Εδώ σε περίπτωση ελέγχου τα πρόστιμα είναι άκρως τσουχτερά. Από την στιγμή που θα υπάρχει ψαροντούφεκο ξεχασμένο στο σκάφος μας, η άδεια ερασιτεχνικής αλιείας είναι απαραίτητη να βρίσκεται μέσα στο σκάφος και ας μην κάνουμε
ψαροντούφεκο.

ΠΗΓΗ http://www.psaria.net/search/label/αδεια%20αλιειας

Δεν υπάρχουν σχόλια: